Algemene voorwaarden - Horeca Dashboard

De algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en Optima Consulting bvba, Desguinlei 90 bus 4C, 2018 Antwerpen, België ("Optima Consulting bvba"). Door de Optima Consulting bvba website(s) ("Website") en/of Optima Consulting bvba merkapplicaties ("WebApps") op enigerlei wijze te downloaden, te openen of te gebruiken, bevestigt u dat u de algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hierdoor gebonden te zijn. Uw toegang tot en gebruik van de Website en de WebApps zijn onderworpen aan en worden beheerst door deze Licentieovereenkomst en het Reglement ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer dat u vindt op www.horecadashboard.be. Bij deze erkent u en stemt u ermee in dat Optima Consulting bvba en dochterondernemingen van Optima Consulting bvba derde begunstigden van deze Licentieovereenkomst zijn en dat bij uw aanvaarding van de algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst Optima Consulting bvba het recht zal hebben (en zal worden beschouwd als dit recht te hebben aanvaard) om de Licentieovereenkomst als derde begunstigde hiervan tegenover u af te dwingen. U erkent en stemt er eveneens me in dat de distributiepartners en hun dochterondernemingen die werken onder licentie met Optima Consulting bvba derde begunstigden van deze Licentieovereenkomst zijn en dat bij uw aanvaarding van de algemene voorwaarden van deze Licentieovereenkomst deze distributiepartners het recht hebben (en zal worden beschouwd als dit recht te hebben aanvaard) om de Licentieovereenkomst als derde begunstigde hiervan tegenover u af te dwingen.